Mihin tarvitaan nopeata lukemista?


ReadManager

Nopean ja tehokkaan lukemisen intensiivikurssi
Mihin tarvitaan nopeata ja tehokasta lukemista?

Tutkimusten mukaan monet liike-elämässä toimivat ihmiset käyttävät lukemiseen päivittäin 3 - 5 tuntia; uutis- ja ammattilehdet, posti, ammatillinen kirjeenvaihto, muistiot, raportit, selonteot, sopimukset jne. Luettavan tekstin ja lukemiseen käytetyn ajan määrä on jatkuvasti lisääntymässä. Tieto on tulevaisuudessa ratkaisevan tärkeä kilpailukeino; menestyjä hankkii ensimmäisenä ja eniten tietoa sekä muuttaa sen tehokkaimmin toimintaa palvelevaksi. Toiminnan suunnittelun ja johtamisen ongelma ei enää tänä päivänä ole tiedon puute, vaan sen runsaus. Usein päätöksenteon taustalla soisi olevan enemmän, perusteellisempaa tietoa tosiasioista. Moni kokous sujuisi tehokkaammin, kun osanottajat olisivat paremmin valmistautuneita. Samoin moni neuvottelu tuottaisi paremman tuloksen, kun asiat olisivat selkeämpinä mielessä. Yli 90 % uusista asioista opitaan edelleenkin lukemalla. Kun tekstit yhä useammin luetaan paperin lisäksi näyttöruudulta, on luettavan materiaalin määrä jatkuvasti lisääntymässä.
Ketkä hyötyvät nopeasta lukemisesta eniten?

Periaatteessa nopean lukemisen taidosta hyötyvät kaikki ne, joille lukeminen on osa työtä; esimiehet, suunnittelijat, sihteerit, opiskelijat jne. Paljon työkseen lukevan kannattaa investoida lukutehokkuuteensa. Tehokkuuden kasvu maksaa investoinnin nopeasti takaisin.
Mitä jokaisen on hyvä tietää nopeasta lukemisesta?

Suomalainen lukee normaalisti noin 200 sanaa minuutissa. Ne, joille lukeminen on suuri osa työtä, ovat usein tottuneempia lukijoita ja lukevat vähän nopeammin. Nopean lukemisen perusidea on hyvin yksinkertainen; silmän tarkan näön alue pyritään saamaan paremmin käyttöön, jotta lukija voisi nähdä yhden sanan asemesta useampia kerralla. Tätä tekniikkaa on Suomessakin opiskeltu useilla kursseilla vuosikymmenien ajan. ReadManager eroaa muista kursseista siinä, että opiskelun pääpaino on ammattilukemiseen liittyvissä lukemistekniikoissa. Lukeminen ei ole kaikille samanlaista, eivät myöskään luettavat tekstit. Lukunopeuteen vaikuttavat monet asiat; lukemisen tarkoitus, tekstin ulkoasu ja sisältö, lukijan tiedot luettavasta asiasta, lukuympäristö, lukijan mielentila ja vireys jne. Kun luettavat tekstit poikkeavat toisistaan myöskin monin tavoin, eivät lukemisen tekniikatkaan voi olla samanlaisia. Yksi lukija mieltyy yhteen tekniikkaan ja käyttää menestyksellisesti sitä, kun taas toinen pitää toista parempana. Myöskin omaksumisen tarve vaikuttaa tekniikan valintaan.

Mikä on ReadManager?

 

ReadManager on nopean, tehokkaan lukemisen yksi- tai kaksipäiväinen kurssi, jonka alkuperäisen opetusmetodin on kehittänyt tanskalainen filosofian tohtori Jørgen Poulsen. Suomeen tämä kurssi tuli vuonna 1991. Suomenkielisen version on toteuttanut Esko Mattila. ReadManager on Satraco Oy:n omistama tuote, joka rekisteröity kaikkiin EU maihin. ReadManager -kursseille on osallistunut kymmeniätuhansia henkilöitä tuhansista yrityksistä, suomalaisia yli 5.000 yli 300:a yrityksestä. ReadManager -kurssien aikana osanottajien lukunopeus on kasvanut keskimäärin kolminkertaiseksi. Samanaikaisesti omaksumiskyky on noussut noin 5 %-yksikköä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos osanottajat ovat lukeneet työnsä vuoksi kurssille tullessaan noin kolme tuntia päivässä, riittää heille jatkossa alle puolitoista tuntia. Ajansäästö viikossa on siis ainakin 7,5 tuntia, joka tarkoittaa suunnilleen yhtä uutta työpäivää!

Mitä ReadManager -kurssilla tehdään?

ReadManager -kurssilla opitaan nopean lukemisen perusteoria sekä tyypillisimpien lukuvirheiden tunnistaminen ja eliminoiminen. Harjoittelu alkaa lukunopeuden kasvattamisesta ja siirtyy vähitellen omaksumiseen. Osanottajat oppivat erilaisia käytännönläheisiä tekniikoita erilaisia tekstejä varten. Oppeja sovelletaan käytäntöön; miten minä voin hyötyä työssäni siitä, että osaan lukea aikaisempaa nopeammin? Kurssin aikana osanottajat työskentelevät 50 - 500 % aikaisempaa lukunopeuttaan korkeammalla tasolla ja oppivat, että aivotyöskentely on jotain enemmän ja tärkeämpää kuin pelkkä silmätyöskentely. Tavoitteena on antaa osanottajille käytännön neuvoja ja tekniikoita, joiden avulla he voivat säästää merkittävän osan lukemiseen aiemmin käyttämästään ajasta.

Tuotteet


1. Julkiset intensiivikurssit, 2 pv ja 1 pv

* suomeksi
* englanniksi

2. Yrityskohtaiset intensiivikurssit, 2 pv ja 1 pv

* suomeksi
* englanniksi

Kurssikuvaus


Kurssikuvaus

Nimi: ReadManager
Tyyppi: Kommunikaatiokurssi
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat lukemaan nopeasti ja tehokkaasti. Osanottajat oppivat käyttämään erilaisia lukutekniikoita eri lukutilanteissa ja silmäilemään tekstin jopa viisinkertaisella nopeudella keskimääräiseen normaalivauhtiin verrattuna. Samalla he oppivat omaksumaan (=muistamaan) lukemansa aiempaa paremmin.
Kohderyhmä: Tehtävästä riippumatta kaikki, jotka lukevat paljon työkseen. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, jotka lukevat ainakin kaksi tuntia päivittäin työnsä vuoksi.
Sisältö: Kurssin aikana selvitetään nopean lukemisen perusteoria ja tyypillisimmät lukuvirheet. Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan erilaisia silmäilytekniikoita, pikalukutekniikkaa ja teholukemista (muistiinpano- ja alleviivaustekniikkaa) sekä miellekarttatekniikkaa (vain kaksipäiväisellä kurssilla).

Sisältö: Kurssin aikana selvitetään nopean lukemisen perusteoria ja tyypillisimmät lukuvirheet. Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan erilaisia silmäilytekniikoita, pikalukutekniikkaa ja teholukemista (muistiinpano- ja alleviivaustekniikkaa) sekä miellekarttatekniikkaa (vain kaksipäiväisellä kurssilla).
Metodi: Koulutus toteutetaan intensiivikurssina, jonka pääpaino on harjoituksissa. Kouluttaja luennoi lyhyesti teoriajaksot, joiden jälkeen osanottajat harjoittelevat itsenäisesti. Osallistujat ottavat itse aikaa lukemisestaan, laskevat lukunopeutensa ja tarkistavat omat vastauksensa harjoitustekstien pohjalta tehtyihin kysymyksiin. Oppiminen perustuu jokaisen omaan suoritukseen.
Kurssiaika: Yksi päivä klo 8.00 - 18.00 tai kaksi päivää, klo 8.30 - 16.30.
Ryhmäkoko: 8-12 osanottajaa.
Tulokset: Osanottajien lukunopeus on kurssien aikana kasvanut keskimäärin kolminkertaiseksi. Samanaikaisesti lukunopeuden kasvamisen kanssa osallistujien omaksumistaso on noussut keskimäärin 5 %-yksikköä.

Kouluttaja: Esko Mattila

Hinnasto


ReadManager - kurssien hinnasto 1.1.2024:


 
Kurssi 2 pv 1 pv
1. Avoin, 1. osanottaja 840,- 640,-
2. Avoin, 2. - 4. osanottajat 790,- 620,-
3. Avoin, 5. - osanottajat 710,- 590,-
4. Yrityskohtainen, 8 - 12 osanottajaa 670,- 590,-


Avoimien kurssien hinnat sisältävät kaiken kurssimateriaalin, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Yrityskohtaisten kurssien hinnat sisältävät kaiken kurssimateriaalin, mutta ei aterioita.

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hinnasto on voimassa toistaiseksi.

Järjestämme myös englanninkielisiä ReadManager -kursseja.

Aikataulu


Satraco Oy:n avoimet ReadManager -kurssit
 

Yksipäiväiset kurssit, kevät 2024

18.03.2024 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa.


15.05.2024 Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa.