Mihin tarvitaan tehokasta kirjoittamista?


WriteManager

Tehokkaan kirjoittamisen intensiivikurssi

Tekstin hyvä luettavuus ei välttämättä lisää sen tehoa, mutta huono luettavuus taatusti vähentää lukijan halua lukea teksti loppuun.
Mihin ja miksi tarvitaan tehokasta kirjoittamista?

Tekstit kilpailevat lukijan ajasta rajusti. Vain hyvin laaditut viestit saavat aikaan toivotun vaikutuksen. Miksi jotkut tekstit yksinkertaisesti heitetään roskiin? Joidenkin ulkoasu (mainoskirje) saattaa osoittaa lukemisen tarpeettomuuden. Toisista paljastuu muutaman lauseen lukemisen jälkeen, ettei tämä asia kuulu minulle. Joidenkin sisältö voi olla niin monimutkaisesti ja vaikeaselkoisesti laadittu, että lukija jättää asian kesken. Näin menee "lapsi pesuveden mukana". Pahinta tämä on varmasti silloin, kun itse asia olisi lukijalle todella tärkeä.

Kirjallisen viestinnän tarve kasvaa rajusti. Tapaamiset ja puhelut korvautuvat yhä useammin e-maileina. 1970 -luvulla istuttiin asiakkaan kanssa rauhallisesti lounaalla. Seuraavalla vuosikymmenellä ravintolat korvautuivat nopeasti ja tehokkaasti liikkuvilla myyntimiehillä. 1990 -luvulla oivallettiin, että myyntimiehen aika on kallista ja kuvaan tuli puhelinmyynti. Viime vuosina ovat e-mailit korvanneet suuren määrän tapaamisia ja puheluita. Ihmiset eivät enää puhu, vaan kirjoittavat.
Ketkä hyötyvät tehokkaasta kirjoittamisen osaamisesta eniten?

Periaatteessa tehokkaan kirjoittamisen osaamisesta hyötyvät kaikki ne, joille kirjoittaminen on merkittävä osa työtä; esimiehet, suunnittelijat, sihteerit, myyjät, opiskelijat jne. Paljon työkseen kirjoittavan kannattaa investoida tehokkuuteensa. Tehokkuuden kasvu maksaa investoinnin nopeasti takaisin. Aikaa säästyy kirjoittajalta, kun tietää miten aloittaa, millä tavalla saada asiansa paperille. Aikaa säästyy kuitenkin ennen muuta lukijalta. Hyvin laadittu teksti on palvelus lukijalle.
Mikä on WriteManager?

WriteManager on tehokkaan kirjoittamisen yksi- tai kaksipäiväinen kurssi, jonka on kehittänyt tanskalainen filosofian tohtori Jørgen Poulsen. Tohtori Poulsen on kehittänyt myös maailmanlaajuista menestystä saavuttaneen nopean, tehokkaan lukemisen ReadManager -kurssin. ReadManager -kurssi tuli Suomeen vuonna 1991, WriteManager -kurssit käynnistyivät vuonna 2000.

WriteManager -kursseille on osallistunut kymmeniätuhansia henkilöitä tuhansista yrityksistä, mukana myös paljon suomalaisia. WriteManager -kurssien aikana osanottajat oppivat laatimaan selkeitä, ymmärrettäviä ja helppolukuisia tekstejä. Lisäksi he oppivat itse analysoimaan kirjoittamansa tekstit.
Mitä WriteManager -kurssilla tehdään?
Kurssin tärkein tavoite on oppia kirjoittamaan tehokkaasti. Tehokkuudella tarkoitetaan paitsi kirjoittajan ja lukijan ajansäästöä, myös tekstin saavuttamaa, haluttua vaikutusta lukijaan. Kurssin jälkeen osanottajat kykenevät kirjoittamaan tekstejä, joissa he ilmaisevat asiansa selkeästi, lyhyesti ja ymmärrettävästi, välttäen monimutkaisia sanoja ja tarpeettomia fraaseja. Kurssin toinen tavoite on antaa osallistujille konkreettinen taito analysoida omaa ja toisten tekstiä. Kolmantena tavoitteena on saavuttaa ymmärrys hyvän kielenkäytön vaatimuksista.
Tehokas kirjoittaminen on paljon enemmän kuin pelkkää kielioppia.

Kurssipäivän aikana osanottajat kirjoittavat paljon erilaisia tekstejä ja analysoivat toisten laatimia tekstejä. Opitaan miten laaditaan kirje, raportti, muistio, lehtiartikkeli ja pöytäkirja. Mukana on paljon käytännön harjoittelua suomalaisella materiaalilla.

Teoriassa hyvä teksti lähtee sanoista, joista syntyy lauseita ja virkkeitä. Näin muodostuvat kappaleet, jotka yhdessä ovat tekstikokonaisuus. Tärkeätä on ymmärtää hyvän tekstin rakenne ja miten välttää tai kiertää kielen sudenkuopat. Päivän aikana on useita kirjoitusharjoituksia ja uudelleenkirjoitusharjoituksia. Pääpaino on koko ajan omassa harjoittelussa.

Kurssilla selvitetään kuinka lukija motivoidaan, kuinka oma teksti analysoidaan ja kirjoitetaan uudelleen, miten kirjallinen viestintä eroaa muusta viestinnästä. Kurssin aikana käsitellään mm. kirjeen, raportin, artikkelin ja referaatin erityispiirteitä. Kurssin aikana opitaan erilaisia tekniikoita eri tilanteita varten. Kaikkien tekstien ei tarvitse olla samanlaisia, on hyvä tuntea tehokkain tekniikka kutakin tarkoitusta varten.

Kielioppia ei kurssilla unohdeta! Tärkeimmät ja useimmin päänvaivaa aiheuttavat kielioppiongelmat selvitetään lyhyissä tietoiskuissa kurssipäivän aikana.

Opiskelun lähtötilanne on yksilöllinen: jokaisella on oma kirjoitustapansa, jota voi parantaa ja josta voi karsia virheitä. Jokainen voi myös parantaa kykyään analysoida omia tekstejään. Teksti on hyvin laadittu silloin, kun lukija pystyy lukemaan sen nopeasti, ymmärtämään sen helposti ja muistamaan viestin sisällön hyvin.
Mutta minä osaan jo!

Kurssi ei ole tarkoitettu kirjoittamisen ammattilaisille kuten toimittajille ja tiedottajille! Työelämässä työskentelee kuitenkin paljon sellaisia, joiden tulee työkseen kirjoittaa, mutta monille heistä jo kirjoittamisen aloittaminen on painajainen.

Yhden päivän aikana voi oppia monia kirjoittamisen niksejä. Kun osaa kirjoittaa, kirjoittaminen voi olla hyvin hauskaa. Ihmiset arvostavat hyvää kirjoittajaa.
Yhdessä päivässä ei kirjoittajaksi opi!

Tämä ei ole WriteManager -kurssin tarkoitus. Päivän aikana rakennetaan kirjoittamisen mallit ja niiden soveltaminen tekee kirjoittajan. Ajan myötä monet ihmiset tulevat sokeiksi omille teksteilleen, eivät huomaa niissä olevia kömmähdyksiä. Usein toistuva ongelma on liian pitkä teksti. Hyvä teksti on useimmiten yksinkertaisella tavalla laadittu; looginen ja järkevä.
Meidän firmassa ei kirjoiteta suomeksi!

Kielten väliset erot ovat pääasiassa kieliopillisia. Kirjoittamisen pääasia ei kielioppi, vaan tekstin rakenne. Sanoista syntyy lauseita ja virkkeitä. Lauseista ja virkkeistä syntyy kappaleita ja näin koko teksti. Näin hyvä teksti ei useimmiten ole kielisidonnainen.
Kirjoittamisen osaaminen on lahja, ei sitä opi!

Lahjakkuus on varmasti synnynnäistä, mutta monia taitoja voi kehittää merkittävästi. Kuka tahansa tietää, että uusia tekniikoita harjoittelemalla voi tulla paremmaksi urheilijaksi tai pianistiksi tai opettajaksi tai yritysjohtajaksi. Olisiko koulussa opittu tapa kirjoittaa niin oikea ja lopullinen, että sitä ei voi parantaa? Kurssin on käynyt jo suuri joukko suomalaista. Tule mukaan sinäkin. Tehokkaan kirjoittamisen idean voi omaksua päivässä tai parissa.

Kurssikuvaus


Kurssikuvaus

Nimi: WriteManager
Tyyppi: Kommunikaatiokurssi
Tavoite: Kurssin tärkein tavoite on oppia kirjoittamaan tehokkaasti. Tehokkuudella tarkoitamme paitsi kirjoittajan ja lukijan ajansäästöä, myös tekstin saavuttamaa, haluttua vaikutusta lukijaan. Osallistujat oppivat kirjoittamaan selkeätä ja luettavaa tekstiä, joka on kirjoitettu tiiviisti ja hyvällä suomen kielellä ja joka on harkiten kohdistettu lukijalle. Kurssin toinen tavoite on antaa osallistujille konkreettinen taito analysoida omaa ja toisten tekstiä. Kolmantena tavoitteena on saavuttaa ymmärrys hyvän kielenkäytön vaatimuksista.
Kohderyhmä: Kaikki, jotka kirjoittavat paljon työkseen. Esimiehet ja asiantuntijat; sihteerit ja assistentit.
Sisältö: Kurssilla selvitetään kuinka lukija motivoidaan, kuinka oma teksti analysoidaan ja kirjoitetaan uudelleen, miten kirjallinen viestintä eroaa muusta viestinnästä. Kurssin aikana käsitellään mm. kirjeen, raportin, artikkelin ja referaatin erityispiirteitä. Tärkeimmät ja useimmin päänvaivaa aiheuttavat kielioppiongelmat selvitetään lyhyissä tietoiskuissa.

Metodi: Kurssilla toteutuu kaksi oppimisprosessia, kirjoittamisen ja tekstien analysoinnin. Analysointiharjoitukset tehdään pääasiassa parityönä. Oppiminen perustuu jokaisen omaan suoritukseen.
Kurssiaika: Yksi päivä klo 8.00 - 17.00 tai kaksi päivää, klo 9.00 - 16.30.
Ryhmäkoko: Avoimilla kursseilla 12 osanottajaa, yrityskohtaisilla 8-12 osanottajaa. Kurssille on mahdollista ottaa siitä erikseen sopien 15 osanottajaa.
Valmistelut: Osanottajat saavat etukäteisinformaation kaksi viikkoa ennen kurssia. Kukin osanottaja lähettää kolme itse kirjoittamaansa tekstiä analysoitavaksi ja harjoitusten pohjaksi 10 päivää ennen kurssia.
Kouluttaja: Esko Mattila

Hinnasto


WriteManager - kurssien hinnasto 1.1.2022:


 
Kurssi 2 pv 1 pv
1. Avoin, 1. osanottaja 840,- 640,-
2. Avoin, 2. - 4. osanottajat 800,- 620,-
3. Avoin, 5. - osanottajat 710,- 590,-
4. Yrityskohtainen, 8 - 12 osanottajaa 670,- 540,-


Avoimien kurssien hinnat sisältävät kaiken kurssimateriaalin, lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit.
Yrityskohtaisten kurssien hinnat sisältävät kaiken kurssimateriaalin ja arvonlisäveron, mutta ei aterioita.

Hintoihin lisätään alv 24 %. Hinnasto on voimassa toistaiseksi.

Järjestämme myös englanninkielisiä WriteManager -kursseja.

Aikataulu


Satraco Oy:n julkiset WriteManager -kurssit

>