Tutkimus


Sales Analytics

Tutkimusten mukaan monet yritysjohtajat tuskailevat menetettyjen kauppojen perään.
Tarjouksia varten tehdään merkittävästi töitä. Suunnitellaan, hiotaan yksityiskohtia ja mietitään hintoja. Istutaan useita palavereja ja lopulta käsissä on hyvä tarjous, joka viedään asiakkaalle ja pidetään presentaatio. Sitten jäädään odottamaan vastausta.
Tuleehan se - ei vain ole odotetun kaltainen.
Miksi kaupan onnistui saamaan juuri se kilpailija, jolle me olimme tänä vuonna hävinneet niin useasti ennenkin…?
Mikä niillä nyt on niin paljon parempaa kuin meillä? Samanlaiset tuotteet, monet jopa heikompilaatuisia kuin meidän! Samat toimitusaikataulut, samat maksuehdot. Mikä sen tappion nyt tällä kertaa aiheutti?
Tuttua? Kuinka paljon itse asiassa olette menettäneet kymmenessä suurimmassa hävityssä tarjous-kilpailussa viimeisen puolen vuoden aikana? Entä 20:ssä suurimmassa viimeksi kuluneen vuoden aikana?
Haluaisitteko tietää, miksi hävisitte ne 10-20 kauppaa? Oletteko kysyneet asiaa myyjiltänne? Kokemuksesta tiedetään, että oman organisaation näkemys eroaa merkittävästi asiakkaitten näkemyksestä menetettyjen kauppojen kohdalla. On siis tärkeätä saada asiakastieto suodattamattomana käyttöön.
Vieraalle, luotettavan tuntuiselle henkilölle, on helpompi puhua kuin suoraan hävinneen tarjouksen tehneen yrityksen edustajalle. Ja varsinkin, jos tämä puolueeton henkilö tuntuu osaavan puhua asiasta oikealla tavalla ja osaa kysyä juuri oikeita asioita. Vastaajalle tulee itse asiassa ihan hyvä mieli, kun saa puhdistaa mielensä puhumalla asiasta kerrankin oikeilla nimillä. Ilman, että koko ajan pitää ottaa huomioon toisen tunteet ja mahdollinen loukkaantuminen.
Satraco Oy on erikoistunut tutkimaan menetettyjä kauppoja ja niiden syitä. Yli 35 vuoden ja kymmenien merkittävien yritysten kanssa tehtyjen yhteisten projektien tuomalla kokemuksella. Tuloksena on lähes aina paljon enemmän kuin tutkimusta käynnistettäessä on uskallettu odottaakaan.
Tämä palvelu on osoittautunut hyvin toimivaksi ja auttanut jo monia yrityksiä paremman palvelun kehittämisessä ja myynnin tehostamisessa. Pitkään samalla alalla työskennelleet yritykset ja henkilöt alkavat usein potea "kotisokeutta", ts. tulevat immuuneiksi virheilleen. Ainoat, jotka näkevät puutteet yritysten ja henkilöiden toiminnassa, ovat asiakkaat. Ja silloin on usein jo myöhäistä. Ulkopuolisen, puolueettoman näkökulman käyttäminen on tämän vuoksi hyvin silmiä avaavaa ja hyödyllistä.
Ota yhteys, mietitään yhdessä lisää - useimmiten se kannattaa. Räätälintyötä meidän työskentelymme aina on. Mittojen ja tilanteiden, olosuhteiden ja odotusten mukaan.

 

Tuotteet


Henkilökohtainen myyntitaidon valmennuskurssi on Satraco Oy:n ensimmäinen tuote, josta koko yrityksen toiminta käynnistyi. Kurssin valmistelu on sen tärkein osuus. Esko Mattila perehtyy asiakasyrityksen tuotteisiin, kilpailutilanteeseen ja markkinoihin. Samoin hän osallistuu myyjien asiakaskäynteihin ja haastattelee tapaamisten aikana ja myös erikseen asiakkaita.
Tämän jälkeen Esko Mattila valmistaa kurssimateriaalin ja esittelee sen asiakkaalle. Periaatteena on se, että kurssille ei tuoda mitään sellaista materiaalia, jota asiakas ei ole nähnyt ja hyväksynyt ennen koulutusta. Valmistelua varten on syytä varata 4-6 viikkoa ennen kurssia.
Myyntikurssi on 1-3 päivän mittainen riippuen sisällöstä.
Koko prosessi on aina alusta loppuun räätälöityä.

Hinnat


Sales Analytics –analyysille ja henkilökohtainen myyntitaidon valmennus-kurssille ei ole olemassa valmista hinnoittelua, vaan se perustuu kunkin työn laajuuteen, haastattelujen määrään ja mahdollisen kurssin kestoon. Pyydä tarjous, annamme sen mielellämme!